Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroba kovů z odpadu

19. 5. 2007
Výroba kovů z odpadu

Každým rokem vyprodukuje lidstvo miliardy tun odpadu.V posledních 200 letech vzrostla poptávka po kovech natolik, že některé pro průmysl životně důležité kovy budou v 21.století pravděpodobně nedostatkové. V současné době je průmysl závislý přibližně na 80 různých kovech. Některé z nich se běžně vyskytují, jiné jsou však vzácné, takže na světě existuje jen několik vysoce kvalitních ložisek těchto kovů schopných těžby. Někteří experti se domnívají, že průmysl těží vysoce kvalitní ložiska určitých nerostů příliš rychle. Předpokládají, že zanedlouho budou jisté kovy vzácné a drahé. Je proto důležité kovový odpad recyklovat.

Experti odhadují, že polovina železa a třetina hliníku používaného v současné době průmyslem pochází ze šrotu. Recyklace má i další důležité dopady. Snižuje znečištění ovzduší a šetří energii potřebnou k těžbě a k zušlechťování kovů z rud. Výroba jedné tuny hliníku vyžaduje pouze jednu dvacetinu energie potřebné k těžbě a ke zpracování stejného množství kovů z rudy.

Nejdůležitějšími kovy získanými zpět z odpadu jsou železo a hliník. Dále se získávají malá množství olova, mědi a rtuti. Vysoká cena zlata a platiny způsobuje, že se vyplatí získávat zpět z velkého množství odpadu i malé množství těchto drahocenných kovů. Tak například slisované karosérie aut jsou roztavovány ve vysokých pecích a jsou použity k výrobě oceli.

Kovové předměty lze prodat do sběrných surovin. Od ostatního odpadu se třídí pomocí výkonných elektromagnetů. Při výrobě kovů z rud nebo tavení kovů vzniká odpad – struska, která se po zpracování používá ve stavebním průmyslu.

Mnohé oblasti Británie stále navštěvuje hadrář pátrající po starých kovech, které si může vzít a prodat do sběru.